Gordon and Jim, with Gordon's mother Margot, San Diego, CA

back | next
01 of 28

Gordon and Jim, with Gordon's mother Margot, San Diego, CA, 1987
20 x 24 inches
Pigment Print